Now showing items 1-1 of 1

    • Avaluació de riscos psicosocials: mètode FPSICO 4.0 (2019) 

      Departament d'Educació; Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Espanya) (2019)
      Descripció de la metodologia FPSICO 4.0 per fer l'avaluació de riscos psicosocials dels llocs de treball. L'objectiu de l'avaluació és recollir la percepció que tenen els treballadors i treballadores ...