Les comunitats virtuals d'aprenentatge són una nova modalitat dins l'oferta formativa del Departament. Aquest format consisteix a elaborar, de manera col·laborativa entre totes les persones que hi participen, documentació de qualitat destinada a cobrir necessitats concretes del personal que s'han detectat des del Servei de Formació. Cadascun dels materials esdevé un producte final de coneixement, que compta amb el vistiplau de persones expertes i de prestigi reconegut en cadascuna de les matèries que s'aborden.​

Recent Submissions