Now showing items 21-40 of 56

   Authors Name
   Departament d'Educació. Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social [6]
   Departament d'Educació. Subdirecció General de Llengua i Entorn [3]
   Departament d'Educació. Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme [1]
   Departament d'Ensenyament [24]
   Departament d'Ensenyament. Àrea de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement [1]
   Departament d'Ensenyament. Centre de Suport a la Innovació i Recerca Educativa en Llengües [1]
   Departament d'Ensenyament. Direcció de Serveis [1]
   Departament d'Ensenyament. Direcció General d'Educació Infantil i Primària [13]
   Departament d'Ensenyament. Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat [17]
   Departament d'Ensenyament. Direcció General de Centres Docents [1]
   Departament d'Ensenyament. Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial [1]
   Departament d'Ensenyament. Direcció General d’Educació Infantil i Primària [2]
   Departament d'Ensenyament. Secretaria de Polítiques Educatives [1]
   Departament d'Ensenyament. Servei de Suport a la Comunitat Educativa [1]
   Departament d'Ensenyament. Servei de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement [2]
   Departament d'Ensenyament. Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics [5]
   Departament d'Ensenyament. Servei d’Ordenació Curricular d’Educació Infantil i Primària [4]
   Departament d'Ensenyament. Servei d’Ordenació Curricular d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat [1]
   Departament d'Ensenyament. Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme [2]
   Departament de Governació i Relacions Institucionals [1]