Now showing items 1-1 of 1

    • Diferències en els resultats educatius de nois i noies a Catalunya (2012) 

      Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; Garcia Gràcia, Maribel; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació; Universitat de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació (2012-11)
      L'informe és el resultat d'una recerca avaluativa en col·laboració amb l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona i el de la Universitat de Barcelona. Aporta una ...