Now showing items 21-40 of 83

   Authors Name
   Departament d'Educació. Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial [18]
   Departament d'Educació. Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial [2]
   Departament d'Educació. Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics [7]
   Departament d'Educació. Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa [4]
   Departament d'Educació. Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa [4]
   Departament d'Educació. Direcció General d’Innovació [1]
   Departament d'Educació. Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital [12]
   Departament d'Educació. Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa [1]
   Departament d'Educació. Escoles Oficials d'Idiomes [20]
   Departament d'Educació. Gabinet Tècnic [3]
   Departament d'Educació. Programa d’Educació per a la Salut a l’Escola [1]
   Departament d'Educació. Secretaria de Polítiques Educatives [10]
   Departament d'Educació. Secretaria General [15]
   Departament d'Educació. Servei d'Èxit Educatiu i Noves Oportunitats [3]
   Departament d'Educació. Servei d'Ordenació Curricular [2]
   Departament d'Educació. Servei de Formació del PAS [1]
   Departament d'Educació. Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals [2]
   Departament d'Educació. Servei de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement [2]
   Departament d'Educació. Serveis Territorials a Lleida [1]
   Departament d'Educació. Sub-direcció General de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa [1]