Now showing items 21-40 of 126

   Authors Name
   Departament d'Educació. Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats [1]
   Departament d'Educació. Direcció General d'Innovació, Digitalització, Currículum i Llengües [1]
   Departament d'Educació. Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital [1]
   Departament d'Educació. Direcció General de Centres Públics [6]
   Departament d'Educació. Direcció General de Currículum i Personalització [34]
   Departament d'Educació. Direcció General de Formació Professional [24]
   Departament d'Educació. Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial [32]
   Departament d'Educació. Direcció General de l'Alumnat [1]
   Departament d'Educació. Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat [9]
   Departament d'Educació. Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics [9]
   Departament d'Educació. Direcció General d’Innovació [1]
   Departament d'Educació. Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital [12]
   Departament d'Educació. Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa [1]
   Departament d'Educació. Escoles Oficials d'Idiomes [20]
   Departament d'Educació. Gabinet Tècnic [3]
   Departament d'Educació. Inspecció d’Educació [1]
   Departament d'Educació. Programa d’Educació per a la Salut a l’Escola [1]
   Departament d'Educació. Secretaria de Polítiques Educatives [10]
   Departament d'Educació. Secretaria General [17]
   Departament d'Educació. Servei d'Ensenyament del Català [1]